Dit zijn de prijzen voor 2019

 

Tempel bootcamp level 1 | € 249,- per maand op basis van 3 maand (€ 747,-)

Tempel follow up level 2 | Prijzen nog niet bekend.

Vergoeding 2019

De kosten voor een voedingsconsult kunnen volledig of gedeeltelijk in aanmerking komen voor vergoeding. Deze vergoeding is afhankelijk van de eventuele aanvullende ziektekostenverzekeringen.

In de polisvoorwaarden van de verzekeraar staat beschreven welke onderdelen wel en niet in aanmerking komen voor vergoeding. Het is aan te raden voorafgaand aan een consult de polisvoorwaarden goed te controleren of contact op te nemen met de zorgverzekeraar.


Voor de consulten bij Aljan Tempel is één mogelijkheid voor declaratie van consulten: 

Orthomoleculaire geneeswijzen
Op basis van het lidmaatschap van Aljan Tempel bij de MBOG (Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeswijzen) worden de meeste consulten gedeeltelijk of geheel vergoed. Download hier het meest recente vergoedingenoverzicht.